Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

17.1.2018 14:45 / Naďa Kubicová

Děti se zapojily do projektu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

Cílem projektu je, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem

potěšení a radost z pohybu,  naučilo je překonávat překážky

a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.