Aktuální informace

Zápisy do MŠ 2021-2022

Zápisy dětí do mateřské školy se konají  ve dnech 4. - 5. května 2021. Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné! Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.   Jak můžete děti zapsat? * osobním podáním vytištěné a vyplněné žádosti a dalších dokumentů (v příloze) v  MŠ ve dnech 4. - 5. května v době od 8.00 - 11.00 hod; (vstup - pouze zákonní zástupci za dodržení hygienických opatření -  bez účasti dětí); * emailem:  vyplněnou a vytištěnou žádost s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte spolu s dalšími dokumenty; (možno poslat prostřednictvím datové schránky); * poštou na adresu odloučeného pracoviště MŠ Divišova; * vyplněnou  a podepsanou žádost s dalšími  dokumenty možno vhodit do poštovní schránky na bráně MŠ; V jiných dnech mimo termíny zápisů je možno kontaktovat (emailem, telefonicky) vedoucí učitelku a po domluvě (termín, hodina) žádost o přijetí dítěte podat.  

Provoz MŠ od PO 12. 4.

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením vás (v příloze) informujeme o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od pondělí 12.4. 2021.  Provoz MŠ zajštěn od 6.00 do 16.00 hod. Z důvodu max počtu dětí ve skupině (15) budou děti  rozděleny do třídy Koťata, Sluníčka, Kuřátka. Bližší informace na dveřích u vchodu do MŠ. Bližší informace  ohledně nástupu dětí do MŠ podá ved. učitelka MŠ. Źádáme rodiče, kteří ještě nenahlásili nástup dítěte do MŠ od pondělí 12. 4., aby tak učinili (z důvodu nahlášení stravy). Děkujeme        

Aktuální fotky

Aktuality

Zápisy do MŠ 2021-2022

Zápisy do MŠ 2021-2022

Zápisy dětí do mateřské školy se konají  ve dnech 4. - 5. května 2021. Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od…

Více
Provoz MŠ od  PO 12. 4.

Provoz MŠ od PO 12. 4.

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením vás (v příloze) informujeme o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání…

Více
Distanční výuka  22.-26.3.2021

Distanční výuka 22.-26.3.2021

Vážení rodiče, dne 16. 3. 2021 nařídila Krajská hygienická stanice uzavření všech tříd mateřské školy Žižkova, Karviná Hranice, a to z důvodu nákazy…

Více

Děkujeme našim partnerům