Aktuální informace

Distanční vzdělávání předškoláků je povinné!

Vážení rodiče, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní předškoláci, kteří nyní dochází do MŠ, pokračují v prezenčním vzdělávání.   V následujících dnech Vás budou prostřednictvím Vaší emailové pošty kontaktovat p.učitelky, které budou Vás a Vaše děti distanční výukou provázet po dobu příštích několika týdnů. Materiály (obrázky, úkoly, pracovní listy) k distanční výuce je možno připravit v tištěné podobě v MŠ a po telefonické domluvě si osobně v MŠ vyzvednout. Splněné úkoly je nutné po ukončení distanční výuky odevzdat v MŠ k založení do dětského portfolia. Přejeme hodně úspěchů, radosti, pohody a zdraví při plnění zábavných činností, které pro Vaše děti připraví naše p. učitelky. Dodatek ke Školnímu řádu MŠ  "Distanční výuka v MŠ"  v příloze.

MŠ je od 1.3. 2021 uzavřená

Vážení rodiče,  usnesením vlády ČR ze dne 26.2. 2021 je mateřská škola od 1.3. do 21. 3. 2021 uzavřena. Rodiče mohou žádat ošetřovné  - informace zde: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu   MŠ a ZŠ Mendelova je školou, která poskytuje neodkladnou péči o děti vybraných profesí ve věku 3-10let

Aktuální fotky

Aktuality

Jógové hrátky učitelky Renátky

Jógové hrátky učitelky Renátky

Milé děti, pojďte si společně zacvičit a relaxovat s paní učitelkou Renátkou z Broučků :)  https://www.youtube.com/watch?v=NkfMHrBn31I&feature…

Více
Distanční vzdělávání předškoláků

Distanční vzdělávání předškoláků

Předškolákům posíláme další náměty k zábavě a činnosti :) Potravinovou pyramidu je možné vytvořit i z letáků potravin... .S pozdravem p.učitelky

Více
MŠ je od 1.3. 2021 uzavřená

MŠ je od 1.3. 2021 uzavřená

Vážení rodiče,  usnesením vlády ČR ze dne 26.2. 2021 je mateřská škola od 1.3. do 21. 3. 2021 uzavřena. Rodiče mohou žádat ošetřovné  - informace zde…

Více
Sluníčka si hrají a slaví narozeniny

Sluníčka si hrají a slaví narozeniny

Sice byl karneval už včera, ale  dětem ze třídy Sluníčka to vůbec nevadilo... své zážitky si nakreslily na obrázky, vzpomínaly na  karnevalové…

Více

Děkujeme našim partnerům