Třída SLUNÍČKA

věk dětí 4 - 6 let

učitelky:

Bc. Naděžda Kubicová

     Renáta Svobodová

SLUNÍČKA

SLUNÍČKA

  Třídu Sluníčka navštěvují děti ve věku  od 4 do 6 let. Skupina starších dětí (předškoláků) plní povinnou předškolní docházku a postupně se…

Více