Spolek rodičů a přátel při MŠ Žižkova,z.s.

Vážení rodiče,

v úterý 29. září od 15. hod se koná členská schůze Spolku rodičů při MŠ Žižkova. Zveme Vás k aktivní účasti!  Těšíme se na Vás.

Program:
- představení stávajících členů a volba pokladníka
- hospodaření SRPMŠŽ za minulé období, rozpočet na příští období
- návrh a schválení členského příspěvku Spolku rodičů
- akce dětí a rodičů v letošním školním roce
- další informace k provozu MŠ