Pomozme naší planetě Zemi

1.5.2022 10:29 / Regina Švedová

Ve třídě Sluníčla děti cestovaly minulý týden až do vesmíru, kde mezi ostatními planetami objevily i naši planetu Zemi. Zjistily, že my lidé někdy svým nevhodným chováním poškozujeme životní prostředí a planeta je pak nemocná. Rozhodly se, že planetu Zemi uzdraví. Začnou se chovat vhodně v přírodě, třídit odpadky, naučí se recyklovat- vyrábět z obalů zajímavé hračky, pomohou společně s rodiči s úklidovými pracemi na zahradě naší MŠ, budou si všímat nepořádku v přírodě a řešit toto téma i s vámi rodiči.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies