Závěry z členské schůze Spolku rodičů

2.10.2019 16:14 / Naďa Kubicová

 Na členské schůzi Spolku rodičů, konané dne 1. 10. 2019, se rodiče dohodli mimo jiné na:

* výši členského příspěvku 500,- Kč za každé dítě v MŠ; (nově je možno provést platbu bankovním převodem na účet Spolku rodičů);

* odvolání stávající a znovuzvolení nové předsedkyně výboru SRPMŠŽ;

*  zvolení členů komise stravovací a revizní;

* akcích pro děti v průběhu školního roku;

* zároveň byli rodiče seznámeni s rozpočtem SRPMŠŽ;