Do školky pouze s rouškou

10.9.2020 10:50 / Naďa Kubicová

Žádáme rodiče, aby do budovy mateřské školy vstupovali pouze s rouškou a vždy použili

desinfekci proti šíření onemocnění COVID - 19.

Současně žádáme, aby v šatnách dětí pobývali nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme.