Zápisy do ZŠ nově!

20.4.2020 12:50 / Bohumil Zmrzlík

Zápisy do 1. tříd proběhnou i v ZŠ MENDELOVA vzhledem k současné situace okolo pandemie bezkontaktním způsobem.

Vybíráte školu pro svého budoucího prvňáčka? Klíčovou roli hraje, KDO dítě učí. V příštím školním roce 2020/21 budou naše nově zapsané prvňáčky učit paní učitelky Mgr. Klára Folwarczná a Mgr. Beata Pukowiecová. Uvažujete, do které školy zapsat své dítě?   Rodiče vybírají pro své dítě školu! Ptejte se, co vás zajímá! Zajímejte se o výuku!

Jak postupovat?

1) V pondělí 30. března připojíme k této stránce přílohu s Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu a se "Zápisovým archem(ve wordu).

2) Tyto dva formuláře vyplní  zákonní zástupci dítěte.

3) Vytištěné a vyplněné  formuláře (a podepsané) co nejdříve (nejpozději do 30. dubna) vhodit do schránky u vchodu do ZŠ Mendelova od náměstíčka (s bowlingem), nebo je vyplnit a poslat mailem na adresu daniela.poddana@mendelova.cz nebo bohumil.zmrzlik@mendelova.cz. Své podpisy byste v tomto případě doplnili posléze, až bude škola otevřena.  

(Rodičům, jejichž mailovou adresu máme k dispozici, budeme posílat formuláře k vyplnění i mailem.)

 

Kdo se zapisuje?

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Prosíme o nové zapsání i dětí, které dostali vloni odklad. Jde o to, abychom s nimi mohli rovněž počítat!

 

 

Jak je to s odkladem a s předčasným přijetím?

Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přiložit k formulářům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte! Těmto rodičům posléze pošleeme k vyplnění formulář Žádosti o odklad povinné školní docházky.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2015, pak je nutné dodat navíc i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.