Zápisy do MŠ 2021-2022

13.4.2021 13:10 / Naďa Kubicová

Zápisy dětí do mateřské školy se konají  ve dnech 4. - 5. května 2021.

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné!

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Jak můžete děti zapsat?

osobním podáním vytištěné a vyplněné žádosti a dalších dokumentů (v příloze) v  MŠ ve dnech 4. - 5. května

v době od 8.00 - 11.00 hod; (vstup - pouze zákonní zástupci za dodržení hygienických opatření -  bez účasti dětí);

* emailem:  vyplněnou a vytištěnou žádost s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte spolu s dalšími dokumenty; (možno poslat prostřednictvím datové schránky);

* poštou na adresu odloučeného pracoviště MŠ Divišova;

* vyplněnou  a podepsanou žádost s dalšími  dokumenty možno vhodit do poštovní schránky na bráně MŠ;

V jiných dnech mimo termíny zápisů je možno kontaktovat (emailem, telefonicky) vedoucí učitelku a po domluvě (termín, hodina) žádost o přijetí dítěte podat.

 

  Jak postupovat:

1. STÁHNĚTE SI  Z TÉTO STRÁNKY DOLE SOUBORY S NÁZVEM:

  • Žádost o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání;
  • Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí; (vytiskněte oboustranně!)
  • Evidenční list dítěte (vytiskněte oboustranně!)

             (Tyto dokumenty jsou ve Wordu nebo PDF formátu).

 2. TYTO TŘI FORMULÁŘE VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE a odevzdá MŠ

  Pokud vyplňujete ručně, prosíme o čitelný rukopis!

3. EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE NECHTE POTVRDIT U PEDIATRA.

 

4.  S VYPLNĚNÝMI A POTVRZENÝMI TISKOPISY SE DOSTAVTE K ZÁPISU (bez dítěte).

5. U ZÁPISU PŘEDLOŽÍTE OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

 

Sledujte webové a Fb. stránky MŠ, v případě dotazů pište na email: zizkovams@seznam.cz,

volejte  na tel.: 739 200 179, 596 364 718.