Stanovení výše úplaty za předš. vzdělávání

2.8.2022 14:42 / Naďa Kubicová

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ Mendelova výši úplaty za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2022/2023 na 330,- Kč měsíčně.

Soubory ke stažení