platby po dobu uzavření MŠ

20.3.2020 10:49 / Naďa Kubicová

Rodiče, kteří hradí stravné a školné v hotovosti v MŠ, uhradí tyto platby až při nástupu dítěte do MŠ (nyní je MŠ uzavřena, není nutné kontaktovat školku z důvodu provedení plateb). Rodičům, kteří platí bezhotovostně, budou platby vyúčtovány rovněž po nástupu dítěte do MŠ.