1. 5. otvíráme zahradu pro veřejnost

29.4.2021 10:29 / Naďa Kubicová

Od soboty 1. května bude zpřístupněna zahrada MŠ pro veřejnost. 

V souladu s platným mimořádným opatřením MZd a vlády ČR je umožněn vstup do areálu školní zahrady současně max. 12 osobám (včetně správce zahrady).

Je zakázán pohyb a pobyt dospělých osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky (např. FFP2, KN 95).

Je nutno řídit se Návštěvním řádem školní zahrady!

 

Dodržování hygienických opatření v areálu školní zahrady a hřiště.

Po příchodu do areálu školní zahrady a rovněž po každém použití WC si umyjte důkladně ruce desinfekčním mýdlem a dospělí použijte desinfekci!!

Při hrách  dodržujete nejméně 2 m odstupy mezi sebou.

Dbejte na bezpečnost svých dětí při hrách na herních sestavách, předcházejte nebezpečným pádům, či zlomeninám!

 

Respektujte pokyny správce zahrady

Je zakázáno nosit do areálu zahrady vlastní hračky (ani na písek), konzumovat jakékoliv nebalené potraviny a jezdit na kole. Hračky na pískovišti jsou dětem k dispozici a budou denně desinfikovány.

Po uzavření provozu zahrady je denně prováděna desinfekce sociálního zařízení.

Děkujeme, že dodržujete opatření, kterými předcházíte zavlečení virů a karantény do prostor, které jsou celodenně využívány dětmi. V případě nedodržení základních hygienických a bezpečnostních opatření budou děti i rodiče požádáni, aby areál školní zahrady ihned opustili.