Sluníčka

Složení třídy

Složení třídy

věkové složení dětí: 4 – 5 let  S dětmi pracují: Bc.Naděžda Kubicová,  Jarmila Tesarczyková

Více